حمله افراد ناشناس به کنسولگری ایران در کربلای معلی

حمله افراد ناشناس به کنسولگری ایران در کربلای معلی
04 نوامبر 2019, 10:16

خبرنگار العالم گزارش داد: شماری از افراد مجهول الهویه ساعتی پیش کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلای معلی را محاصره کرده اند

بنا بر این گزارش، چهار گردان از نیروهای امنیتی عراقی در اطراف كنسولگري مستقر هستند.

سرکنسول ایران در کربلا خبر داده که در حال حاضر اوضاع در اطراف مقر کنسولگری به حال عادی باز گشته است.

شماری از نیروهای امنیتی عراق، از نزدیک شدن اعضای این گروه ناشناس به در اصلی کنسولگری ممانعت کردند و به گفته رئیس پلیس کربلا، اوضاع اکنون تحت کنترل است.