جت آموزشی تمام ایرانی «یاسین»/ مراحل ساخت و پرواز جت آموزشی

جت آموزشی تمام ایرانی «یاسین»/ مراحل ساخت و پرواز جت آموزشی
17 اکتبر 2019, 11:18

جت آموزشی تمام ایرانی «یاسین» در پایگاه شهید نوژه همدان رونمایی و عملیاتی شد.