ترکیه به مواضع کردهای سوریه حمله کرد

ترکیه به مواضع کردهای سوریه حمله کرد
08 اکتبر 2019, 13:45

به رغم هشدارهای آمریکا و اروپا، ترکیه بالاخره به مواضع کردهای سوریه حمله کرد