نیروهای عراقی وارد دفترهای شبکه های تلوزیونی عربستان سعودی در بغداد شدند

نیروهای عراقی وارد دفترهای شبکه های تلوزیونی عربستان سعودی در بغداد شدند
07 اکتبر 2019, 12:55

نیروهای عراقی وارد دفترهای شبکه های تلویزیونی العربیه و الحدث سعودیه شدند. این دو شبکه سعودی در هفته اخیر آشوبها را به عنوان تظاهرات قلمداد می کردند.