اولین گفتگوی مطبوعاتی با قاسم سلیمانی، ناگفته‌های فرمانده از جریان جنگ ۳۳ روزه

اولین گفتگوی مطبوعاتی با قاسم سلیمانی، ناگفته‌های فرمانده از جریان جنگ ۳۳ روزه
01 اکتبر 2019, 10:01

اولین گفتگوی مطبوعاتی با سرلشکر قاسم سلیمانی، ناگفته‌های فرمانده قدس سپاه از جریان جنگ ۳۳ روزه