وزنه بردار گرجی رکورد چهارده ساله حسین رضازاده را اینگونه شکست

وزنه بردار گرجی رکورد چهارده ساله حسین رضازاده را اینگونه شکست
28 سپتامبر 2019, 10:18

لاشا تالاخادزه وزنه بردار گرجستانی در مسابقات جهانی وزنه برداری در تایلند رکورد حسین رضازاده را شکست.