3 کشته و دهها زخمی در حمله نظامیان نیجریه به عزاداری و راهپیمایی عاشورا

3 کشته و دهها زخمی در حمله نظامیان نیجریه به عزاداری و راهپیمایی عاشورا
10 سپتامبر 2019, 16:37

3 کشته و دهها زخمی در حمله نظامیان نیجریه به عزاداری و راهپیمایی عاشورا