ویدیوی انفجار وحشتناک در میدان «شش درک» کابل - دهها کشته وزخمی وجود دارد

ویدیوی انفجار وحشتناک در میدان «شش درک» کابل - دهها کشته وزخمی وجود دارد
05 سپتامبر 2019, 11:57

ویدیوی انفجار وحشتناک امروز (۵ سپتامبر) در میدان «شش درک» کابل - دهها کشته وزخمی وجود دارد.