مهدی طارمی در یک بازی سه پنالتی گرفت و هر سه گل شد

مهدی طارمی در یک بازی سه پنالتی گرفت و هر سه گل شد
03 سپتامبر 2019, 09:56

مهدی طارمی مهاجم تیم ریوآوه در بازی با اسپورتینگ لیسبون ۳ پنالتی گرفت و هر سه گل شد. اسپورتینگ لیسبون در خانه خودی به تیم طارمی باخت.