انتقال زخمیهای ارتش اسرائیل بعد از حمله انتقامی حزب الله

انتقال زخمیهای ارتش اسرائیل بعد از حمله انتقامی حزب الله
02 سپتامبر 2019, 09:27

انتقال زخمیهای ارتش اسرائیل بعد از حمله انتقامی حزب الله