شوخی جالب اردوغان و پوتین در باره خرید جنگنده Su 57

شوخی جالب اردوغان و پوتین در باره خرید جنگنده Su 57
28 آگوست 2019, 12:12

شوخی جالب اردوغان و پوتین در باره خرید جنگنده سو ۵۷

اردوغان: این سوخو۵۷ است؟

پوتین: بله، نسل پنجم

اردوغان: پرواز می‌کنه؟

پوتین: امروز می‌بینیم

اردوغان: می‌تونیم بخریمش؟

پوتین (با کمی مکث): بله میتونید