بازی پربرخورد نفتچی باکو با تیم «بنی یهودا»ی اسراییل - وقتکشی تیم اسراییلی آذریها را کلافه کرد

بازی پربرخورد نفتچی باکو با تیم «بنی یهودا»ی اسراییل - وقتکشی تیم اسراییلی آذریها را کلافه کرد
09 آگوست 2019, 12:22

بازی پربرخورد نفتچی باکو با تیم «بنی یهودا»ی اسراییل - وقتکشی تیم اسراییلی آذریها را کلافه کرد. اولین بازی دو- دو مساوی شد. بازی برگشت هفته آینده در تل-اویو برگزار خواهد شد.