ایران 3 بمب جدید نقطه زن داخلی را به نمایش گذاشت

ایران 3 بمب جدید نقطه زن داخلی را به نمایش گذاشت
06 آگوست 2019, 12:33

ایران 3 بمب جدید نقطه زن داخلی را به نمایش گذاشت.

در آستانه 31 مرداد روز صنعت دفاعی، بمب های پیشرفته هوشمند هدایت شونده یاسین، بالابان وبمب های هوشمند اپتیکی نسل جدید نقطه زن خانواده"قائم"ساخته متخصصان سازمان های صنایع دفاع و صنایع الکترونیک ایران در وزارت دفاع با حضور امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع رونمائی شد.