بار کوکایین به قیمت یک ملیارد دلار به دست پلیس آلمان افتاد

بار کوکایین به قیمت یک ملیارد دلار به دست پلیس آلمان افتاد
03 آگوست 2019, 15:12

در هامبورگ آلمان یک بار کوکایین به قیمت بیش از ملیارد دلار به دست پلیس افتاد. سنگینی این بار مواد مخدر بیش از چهارو نیم تن است.