جهنم آتش: آتش سوزی بزرگ در یک نیروگاه حرارتی در مسکو

جهنم آتش: آتش سوزی بزرگ در یک نیروگاه حرارتی در مسکو
11 جولای 2019, 13:55

در یک نیروگاه حرارتی در حومه مسکو آتش سوزی بزرگی رخ داده و ستون های دود به ارتفاع دهها متری رسیده است.