حوثیها برای اولین بار موشک کروز تولید داخلی را به نمایش گذاشتند

حوثیها برای اولین بار موشک کروز تولید داخلی را به نمایش گذاشتند
08 جولای 2019, 12:36

حوثیها برای اولین بار موشک کروز تولید داخلی به نام «قدس ۱» را به نمایش گذاشتند