در لیبی پدافند تولید روسی «پانتسیر» هواپیمای تولید روسی «میغ ۲۳» را زد

در لیبی پدافند تولید روسی «پانتسیر» هواپیمای تولید روسی «میغ ۲۳» را زد
06 جولای 2019, 13:25

 

در لیبی پدافند تولید روسی «پانتسیر» هواپیمای تولید روسی «میغ ۲۳» را زد