در شهری که از داعش پس گرفته شده گورستان دسته جمعی حاوی ۱۹۰ جسد کشف شد.

در شهری که از داعش پس گرفته شده گورستان دسته جمعی حاوی ۱۹۰ جسد کشف شد.
03 جولای 2019, 16:12

در شهر رقه گورستان دسته جمعی حاوی ۱۹۰ جسد کشف شد.