روسیه سیستم ضد موشکی جدید و پر سرعت را با موفقیت انجام داد

روسیه سیستم ضد موشکی جدید و پر سرعت را با موفقیت انجام داد
02 جولای 2019, 13:42

روسیه در قرارگاه ساری شاگان قزاقستان سیستم ضد موشکی جدید و پر سرعت را با موفقیت انجام داد.