پوتین و ترامپ امروز در ژاپن دیدار کردند-آنها در باره ایران هم گفتگو کردند

پوتین و ترامپ امروز در ژاپن دیدار کردند-آنها در باره ایران هم گفتگو کردند
28 ماه ژوئن 2019, 11:19

پوتین و ترامپ امروز در ژاپن دیدار کردند - آنها در باره ایران هم گفتگو کردند