موشکهای ارتش سوریه این گونه بر مواقع اسراییلی فرود آمد

موشکهای ارتش سوریه این گونه بر مواقع اسراییلی فرود آمد
03 ماه ژوئن 2019, 15:27

موشکهای سوریه این گونه بر مواقع اسراییلی در جولان اشغال شده فرود آمد. گفته می شود علت تجاوز اخیر اسراییل به سوریه همین موشکها بوده است.