فلسطینیان برای نخستین بار تانک صهیونیست‌ها را با پهپاد هدف قرار دادند

فلسطینیان برای نخستین بار تانک صهیونیست‌ها را با پهپاد هدف قرار دادند
31 ماه مه 2019, 11:40

فلسطینیان برای نخستین بار تانک صهیونیست‌ها را با پهپاد هدف قرار دادند