سربازان جمهوری آذربایجان با شعار«یاعلی»

در جنگ جاری قره باغ معنویات سربازان جمهوری آذربایجان بیشتر به چشم خورد.

Bakı, , İnteraz - 22 اکتبر 2020, 13:48

در جنگ جاری قره باغ معنویات سربازان جمهوری آذربایجان بیشتر به چشم خورد. عده ای فرزندان خد را با گذراندن از زیر قران و یا با شعارهای یا حسین ، یا ابو الفضل عازم جبهه می کنند. عده ای از سربازان در زمان اعزام قران و مرثیه می خوانند، عده ای در زمان آزادی شهر یا روستایی اذان سر می دهند، عده ای از مردم هم بنابر این عادات دیرینه خود شهیدان خود را با روضه و مرثیه  بدرقه می کنند.

اينترآذ را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

بيشتر بخوانيد