كنفرانس حقوقدانان كشورهاي حوزه درياي سياه و خزر در موسكو

در اين كنفرانس كه از طرف "اتحاديه حقوقدانان كشورهاي حوزه درياي سياه و خزر" تشكيل شده بود، حقوقدانان و دانشمندان از مشورهاي روسيه، جمهوري آذربايجان، تركيه، يونان، قزاخستان حضور داشتند.

موسکو, , İnteraz - 13 دسامبر 2019, 17:35

 

در موسكو كنفرانس "دولت در عصر تبادلات گلوبال" برگزار شده است. در اين كنفرانس كه از طرف "اتحاديه حقوقدانان كشورهاي حوزه درياي سياه و خزر" تشكيل شده بود، حقوقدانان و دانشمندان از مشورهاي روسيه، جمهوري آذربايجان، تركيه، يونان، قزاخستان حضور داشتند. 

 

در مراسم افتتاحيه رئيس اتحاديه حقوقدانان كشورهاي حوزه درياي سياه و خزر پروفسور الهام رحيموف ايراد سخنراني كرد. 

 

در اين سخنراني پروفسور با اشاره به تغييرات شرايط جهان امروز، گفت: 

 

"دولت بر مبناي قانون تشكيل ميشود. هر دولت كما اينكه قوانين الهام گرفته از منافع ملي دارد، قوانيني دارد كه وي را با تغييرات شرايط متناسب مي كند. كشورهاي حوزه درياي سياه و خزر در عين حالي كه موضوعات داخلي خود را دارند، ارتباطات و تاثرات متقابل با همديگر دارند."

 

 

 

پروفسور الهام رحيموف هدف تشكيل اين گردهمايي را ايجاد ميدان مشترك براي همفكري و آشنايي از تجربيات همديگر ناميد:

 

"مطمئن هستم كه ايده هاي تازه اي كه در اين كنفرانس مي شنويم در مجامع علم حقوق و قانون كشورهايمان تاثيرات مثبت خواهد داشت." 

 

 

 

 

 

 

 

اينترآذ را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

بيشتر بخوانيد