وزیر نیروی ایران: چرا چین اینگونه تحریم نمی‌شود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند

اقای اردکانیان وزیر نیروی ایران در اظهار نظری در خصوص علت تحریم های ایران گفت: تحریم کنندگان فهمیده‌اند نقطه ضعف ما؛ مصرف است

تهران, , İnteraz - 10 ماه ژوئن 2019, 02:03

به گزارش اینترآذ به نقل از خبرگزاری فارس، اقای اردکانیان وزیر نیروی ایران در اظهار نظری در خصوص علت تحریم های ایران گفت: تحریم کنندگان فهمیده‌اند نقطه ضعف ما؛ مصرف است. ما جامعه‌ای مصرفی هستیم؛ چرا چین اینگونه تحریم نمی‌شود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند". 

 

رضا اردکانیان، وزیر نیرو در ایران با انتقاد از مصرفی بودن ایرانیان گفت: "علت اینکه تحریم شدیم همین بد عادتی در مصرف است، تحریم کنندگان فهمیده‌اند نقطه ضعف ما؛ مصرف است. ما جامعه‌ای مصرفی هستیم؛ چرا چین اینگونه تحریم نمی‌شود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند". 

چون بیشتر از متوسط کشورهای صنعتی و توسعه یافته غذا می‌خوریم، بیشتر می‌پوشیم و سرانه مسکونی بالاتری داریم، در مقابل احساس رضایتمندی هم یک صدم است، باید چارچوب‌های ذهنی را اصلاح کنیم.

اينترآذ را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

بيشتر بخوانيد