امروز در آذربایجان مساجد و فروشگاههای بزرگ باز می شود

مساجد و مراکز خرید بزرگ که بیش از یک سال به خاطر کورونا بسته شده بودند امروز باز شده اند.

Bakı, , İnteraz - 10 ماه ژوئن 2021, 10:10

به گزارش اینترآذ ، مساجد و مراکز خرید بزرگ که بیش از یک سال تعطیل بوده اند امروز بازگشایی می شوند و نقل سرنشینان با اتوبوس بین استان ها دوباره احیا می شود.

اينترآذ را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

بيشتر بخوانيد