شعار طرفداران احمدي نژاد عليه رهبري در حضور وي

"آقا مي خواهيد بگيريد بياييد بگيريد، ما از زندان شما نمي ترسيم"

تهران, , İnteraz - 27 ماه مه 2021, 21:07

 

"آقا مي خواهيد بگيريد بياييد بگيريد، ما از زندان شما نمي ترسيم"

 

اين شعار يكي از طرفداران محمود احمدي نژاد كانديداي رد صلاحيت شده، در حضور وي است. 

 

اين شخص كه بين تجمع چند نفره كه احتمالا جلوي خانه احمدي نژاد است، شعار خود را ادامه مي دهد و مي گويد برنده اصلي انتخابات احمدي نژاد، بازنده اصلي شخص رهبر است. 

 

تصوير اين رويداد سوژه اصلي امروز شبكه هاي ضد انقلاب شده است. از اين لينك مي توانيد ويديوي شعارهاي مذكور را ببينيد:

 

https://www.instagram.com/p/CPX93DDCU1o/?utm_medium=copy_link

 

 

 

 

 

اينترآذ را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

بيشتر بخوانيد