رئيس جمهور آذربايجان از آزادى 17 روستای دیگر خبر داد

رئيس جمهور آذربايجان الهام علی اف از آزادى ۱۷ روستای دیگر دیروز در شهرستان زنگیلان و قوبادلی خبر داد.

Bakı, , İnteraz - 26 اکتبر 2020, 13:15

به گزارش اینترآذ رئيس جمهور آذربايجان الهام علی اف این خبر را امروز در مراجعت خود به مردم کشور گفت.

اينترآذ را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

بيشتر بخوانيد