رسانه های ایران از بازداشت سفیر انگلیس خبر می دهند

منابع مطلع گفتند مغازه اي در روبروي دانشگاه اميركبير محل اصلي هماهنگيهاي سفير انگليس در اين ماجرا بوده است.

تهران, , İnteraz - 12 ژانویه 2020, 01:13

در جریان تجمع غروب امروز جمعی از افراد در مقابل دانشگاه امیرکبیر  سفیر انگلیس در تهران که در میان تجمع حاضر و اقدام به سازماندهی و تحریک و هدایت برخی اقدامات رادیکال و ساختارشکنانه بود برای ساعاتی بازداشت شد.

 

 

اخبار منابع غیر رسمی حاکی از آزادی سفیر انگلیس چند ساعت پس از بازداشت دارد و این آزادی با وساطت وزارت امور خارجه اتفاق افتاده است. دلیل بازداشت سفیر انگلیس در تجمعات امروز تهران مقابل دانشگاه امیرکبیر تحریک جمعیت و تصویربرداری از تجمعات عنوان شده است.

 

 

 

مراتب اعتراض پس از بازداشت به او گفته شد. اين سفير ساعاتي بعد با وساطت وزارت خارجه آزاد شد اما گفته ميشود فردا احضار و موضوع پيگيري خواهد شد.

 

 

 

منابع مطلع گفتند مغازه اي در روبروي دانشگاه اميركبير محل اصلي هماهنگيهاي سفير انگليس در اين ماجرا بوده است.

 

 

 

 

اينترآذ را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

بيشتر بخوانيد