ارمنستان در این سی سال گذشته با مساجد و مقبره های قره باغ چه کرده؟!

  • 15

باکو, Kəmalə Bədəlova, İnteraz, 09 اکتبر 2020, 16:58

ارمنستان در این سی سال گذشته با مساجد و مقبره های قره باغ چه کرده؟!