مهد کودک و خانه های مسکونی در شهر برده آذربایجان بعد از موشکباران ارمنستان

  • 4

باکو, Kəmalə Bədəlova, İnteraz, 09 اکتبر 2020, 07:32

مهد کودک و خانه های مسکونی در شهر برده آذربایجان بعد از موشکباران ارمنستان