آذربایجان برخی از تجهیزات جنگی ارتش ارمنستان را تصرف کرد

  • 23

باکو, Kəmalə Bədəlova, İnteraz, 03 اکتبر 2020, 15:41

آذربایجان برخی از تجهیزات جنگی ارتش ارمنستان را تصرف کرد