تحویل ۳ فروند جنگنده کوثر به نیروی هوایی ایران

  • 15

Tehran, Oktay Quliyev, İnteraz, 25 ماه ژوئن 2020, 11:22

وزارت دفاع صبح امروز در اصفهان ۳ فروند جنگنده جدید کوثر ساخت ایران را به نیروی هوایی ارتش تحویل داد