ورود ناوهای جنگی روسی و چینی به چابهار

  • 18

Tehran, Oktay Quliyev, İnteraz, 28 دسامبر 2019, 11:14

آیین استقبال از شناورهای کشورهای روسیه و چین برای شرکت در رزمایش مرکب سه‌جانبه با جمهوری اسلامی ایران