تصاویری از راهپیمایی مردم اردبیل و همدان در محکومیت اغتشاشگران

  • 8

Tehran, Oktay Quliyev, İnteraz, 20 نوامبر 2019, 15:12

تصاویری از راهپیمایی مردم اردبیل و همدان در محکومیت اغتشاشگران