تصاویر زیبا اربعین خانوادگی

  • 11

Tehran, Oktay Quliyev, İnteraz, 17 اکتبر 2019, 11:58

تصاویری از زائرانی که امسال به صورت خانوادگی راهی راهپیمایی اربعین شدند را مشاهده می‌کنید.

بسیاری از زائران اربعین حسینی به صورت خانوادگی، راهی این مسیر شدند؛ همین موضوع سوژه عکاسی یکی از عکاسان خبری شده است.