در مسیر بهشت اربعین / چبایش

  • 7

Tehran, Oktay Quliyev, İnteraz, 10 اکتبر 2019, 10:09

زائران اربعین حسینی، در روزهای پنجم تا هفتم صفر به منطقه چبایش می‌رسند. این منطقه در میانه دو شهر بزرگ بصره و ناصریه در جنوب عراق قرار دارد. زائران بیش از 40 کیلومتر از مسیر خود در منطقه چبایش را در میان هور و نیزارها طی می‌کنند.